Göran Gunnarsson tar till orda i sitt uppskattade föredrag 
om sina polisminnen