Anders Edh, verksam inom Ölis biblioteksutskott, fotogrupp 
och digitala utskottet informerar om lanseringen av Digitalt 
Idrottsmuseum
på Ölis Hemsida