Cirka 40-talet intresserade besökare bänkar sig inför DIM-Gruppens presentation av digitala bilder