Ordförande i Digitala utskottet Sven-Göran Gustafsson berättar om arbetet att digitalisera Ölis bilder, föremål samt böcker.