Anders Edh presenterar äldre bild på Eyrafältet samt några bandybilder från 1970-talet och sätter publiken på prov med frågor om resultat och årtal