Kaffe och bulle vid fikabordet.
Från vänster: Anders Lindkvist, Kersti Johansson, Lennart Johansson,
Håkan Runheim och Håkan Bågenvik