I kaffeserveringen. 
Från vänster: Anni Södergren och Majalena Karlsson och kaffegästen
ÖLIS-medlemmen Eva Antonsson som fyller upp kaffemuggen