Före detta hockeyspelaren Rolf Eriksson vid kaffeserveringen