Tord Wiksten avtackas för väl genomfört föredrag av
aktivitetsutskottets ordförande Sven Arne Ahlberg