Ölis medlemmar vid kaffebordet.
Från vänster: Jane Karlsson, Tomas Larsson, Olle Gustavsson, NN