Från vänster Göran Liljesson, Kerstin Liljesson och Bengt Torege