Från vänster: Fredrik Olsson, Jan Eklund, Kalle Ekström och Ann Wahlqvist