Från vänster: Hans Olsson och Ove Nyström, som handlägger det tekniska med ljud och bild.
I bakgrunden står Magnus Enhörning