Ölis ordförande Jan Andersson och dagens föredragshållare Dixie Ericsson