Jens Lind, vid kameran, arbetar med film om Karin Linden
som här intervjuas av Sven-Arne Ahlberg