Väl sjungna sånger av Lucia med tärnor och stjärngossar från Karl Johans Skola i Örebro