Till vänster Ölis ordförande Jan Andersson vid fikabordet tillsammans med
IFK Örebros hedersordförande och eldsjäl Lars-Göran "LG" Ericson