Ölis aktivitetsutskotts ordförande
Sven Arne Ahlberg hälsar välkommen