Sven-Arne Ahlberg
Aktivitetsutskottets ordförande
tillika dagens moderator