Hedersordförande Rolf Hallgren (stående) pratar med (sittande från vänster) Nils Yngve Almqvist, 
Bengt Wind, Ancie Olsson, Leif Gustafsson, Bengt-Olov Nordh, Bo "Bäckis" Bäckström