ÖLIS ordförande Kjell Sunesson hälsar välkommen till caféträffen i Sjöängsskolan