Vice ordförande i kommunfullmäktige, Solveig Samuelsson, tillsammans med Kjell Sunesson
inviger utställningen Wall of Fame