ÖLIS hedersordförande Rolf Hallgren berättar trevliga idrottsminnen