Anders Eriksson gav idrottsberättelser från Skyllberg