Ordf. i Aktivitetsutskottet Sven-Arne Ahlberg hälsar 
välkommen till caféträffen på Behrn Arena/Vinterstadion