Bandyveteranerna Ola Ljungberg o Anders Edh berättade bandyminnen "Hur det kunde vara förr"