Sven-Arne Ahlberg, Kerstin Pedro och Kjell Sunesson från ÖLIS
agerade prisutdelare till vinnaren, nr 1 Quota