ÖLIS hade ett eget lopp den här travdagen.
Prisutdelare Sven-Arne Ahlberg, Kerstin Pedro och Kjell Sunesson, samt hästen Quota.