DIM Digitala
Idrottsmuseet
 

DIM Digitala Idrottsmuseet 

Historik | Nuläge | Framtiden | Till museet
Historik

  

2015 startade Riksidrottsmuseet projektet "Rädda bilden" vars syfte var att bevara den bildskatt som finns i landets olika Idrottshistoriska Sällskap. ÖLIS var med från början men medan flertalet sällskap lämnade projektet så har vi utvecklat idén. Under arbetet med projektet konstaterades att vi har många föremål och ett fint bibliotek varför tanken på att skapa ett Digitalt Idrottsmuseum växte fram. Med detta museum kan vi visa merparten av våra samlingar.

Vi önskar också att medlemmar runt om i distriktet skall kunna ta del av våra bilder, föremål och litteratur genom att de digitaliseras och blir tillgängliga för fler.

Var står vi idag? 

 

 

 


Historik | Nuläge | Framtiden | Till museet
   

Counter for tumblr
 
Uppdaterad: 2019-05-19