DIM Digitala
Idrottsmuseet
 
 

DIM Digitala Idrottsmuseet 

Nuläge

  

Då vi utvecklat samarbetet med ÖLIS skilda kommittéer, framförallt med Biblioteksutskottet och Fotogruppen så är vi nu beredda att hälsa alla medlemmar men även allmänheten välkommen att titta in i vårt Digitala Idrottsmuseum.

Idag finns det över 300 objekt i nära 30 samlingar att besöka. Adressen till Digitala Idrottsmuseet är: olis.kulturhotell.se  

Caféträffen den 18 september har temat det Digitala Idrottsmuseet. Vi kommer då att få en fördjupning och tar gärna emot åsikter som framförs efter de första månadernas besök.

Våra ledstjärnor

- Många idrotter skall vara representerade, inte bara lagidrotter eller de massmediala
- Lagarbete, tillsammans får vi fram uppgifter som levandegör bilden eller föremålet
- Tålamod, stanna upp, mötas, samtala för att komplettera kända uppgifter!

VÄLKOMMEN!
I fortsättningen möts vi både i verkligheten på våra skilda träffar men också i det Digitala Idrottsmuseet

DIGITALA IDROTTSMUSEET
Sven Göran Gustafson – Håkan Aldevik – Göran Gunnarsson – Anders Edh – Hans-Ove Nykvist – Sten Berglund

Hur går vi vidare? 

 

 Counter for tumblr
 
Uppdaterad: 2019-10-09