Ansökan om medlemskap i Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap


Observera att födelsedatum ska anges med 6 siffror (ÅÅMMDD).
Kopia på anmälan går till uppgiven e-postadress.

 

För- och efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

Födelsedatum
(Ex. 610623)

E-postadress

Rubrik

Meddelande