Ansökan om medlemskap i
Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

För- och efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

Födelsedatum
Anges med sex siffror  (Exempel: 610623)
 

E-postadress
Kopia på ansökan går till den här adressen

Rubrik

Meddelande
Typ av medlemskap (Enskild, familj, företag, förbund)