Anmälan till bussresa 2019
Förhands-/intresseanmälan senast onsdag 10 april.
Bindande anmälan sker genom inbetalning av avgiften 735 kr till
ÖLIS:s bankgiro 5495-3039 senast tisdag 30 april.

För- och efternamn

Telefonnummer

E-postadress
Kopia på anmälan går till den här adressen

Rubrik

Meddelande