GDPR - Ny europeisk dataskyddsförordning
 

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Varje förening är skyldig att informera sina medlemmar om GDPR och säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk vad gäller användande av personuppgifter.

Förordningen berör föreningens lagrade personuppgifter och stärker rättigheter för den enskildes personliga integritet.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap är personuppgiftsansvarig för alla personuppgiftshandlingar vid sällskapet. Därför är alla medlemmar berörda av den nya dataskyddslagen och bör känna till vad denna innebär.

Dina personuppgifter behövs för att verksamheten ska fungera. De uppgifter vi registrerar är medlemmars namn, telefonnummer, adress inklusive mailadress, födelsenummer (första sex siffror) och medlemsavgifter.

Vår skyldighet är att följa dataskyddsförordningen när vi registrerar medlemmars uppgifter och att detta sker på ett rättssäkert sätt.

Lagring av data

Hantering och lagring av persondatauppgifter ska ske på rätt plats och sällskapets styrelse ansvarar för detta. Lagring sker på en intern lagringsplats.

Samtycke

Hantering och lagring av data sker med samtycke från medlem i sällskapet. Varje enskild medlem kan när som helst ta del av vad som finns lagrat angående dig själv och begära begränsningar av vad som lagras angående dig. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke om vad som lagrats och då tas dina uppgifter bort.

Personuppgiftsincident

Vid en personuppgiftsincident d.v.s. när personuppgifter påverkat persons/personers integritet och tillgängligheten till uppgifter påverkas är det viktigt att detta anmäls till sällskapets styrelse som är ansvariga för hantering av registret. Det spelar ingen roll om händelsen skett avsiktligt eller oavsiktligt. Anmälan ska ske till styrelsen.

Exempel på detta kan vara:
  • personuppgifter från sällskapet har skickats eller på annat sätt levererats till obehörig person eller företag
  • datorer som innehåller personuppgifter har förlorats eller stulits
  • någon har ändrat persons uppgifter utan tillstånd
  • personuppgifter är inte tillgängliga för de som behöver det i sitt arbete
Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas så läge du är medlem i sällskapet.

Ansvariga för GDPR frågor i Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap är styrelsen för sällskapet. Frågor och eventuell anmälan om missbruk av personuppgifter ska ställas till medlem av styrelsen.

Du kan läsa mer om detta på datainspektionen.se


För Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap 18/4 2019

Jan Andersson, ordförande