Möteskalender
 
 
 

Möteskalender 

 

Planerade möten 2017
 
 
November Dag Datum Tid Lokal

Aktivitetsutskottet

Måndag

6

10.00

ÖLIS Lokaler

Biblioteksutskottet Tisdag 28 09.30-11.30

ÖLIS Lokaler

Fotogruppen Tisdag 7 09.30-11.30

ÖLIS Lokaler

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokaler

Styrelsen

Torsdag

30

09.00

ÖLIS Lokaler

Tipsgänget

Onsdagar

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar1)

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

1) Ej 3:e november

December Dag Datum Tid Lokal

Aktivitetsutskottet

Torsdag

28

09.00

ÖLIS Lokaler

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokaler

Styrelsen

Tisdag

5

14.00

Behrn Arena Ishallen Ingång Restalundsvägen

Julsammankomst för funktionärer

Tisdag

5

17.00

Behrn Arena Ishallen Ingång Restalundsvägen

Tipsgänget

Onsdagar 1)

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar 2)

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

Utskick

Torsdag

28

10.00

ÖLIS Lokaler

1) Till 13 december 2) Till 15 december


Planerade möten 2018
 
Januari Dag Datum Tid Lokal

Aktivitetsutskottet

Tisdag

16

10.00

ÖLIS Lokaler

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokaler

Tipsgänget

Onsdagar

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar 1)

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

1) Start 12/1
Februari Dag Datum Tid Lokal

Aktivitetsutskottet

Tisdag

13

10.00

ÖLIS Lokaler

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokaler

Tipsgänget

Onsdagar

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

Mars Dag Datum Tid Lokal

Aktivitetsutskottet

Tisdag

6

10.00

ÖLIS Lokaler

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokaler

Tipsgänget

Onsdagar

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

April Dag Datum Tid Lokal

Aktivitetsutskottet

Tisdag

3

10.00

ÖLIS Lokaler

Aktivitetsutskottet Tisdag 24

10.00

ÖLIS Lokaler

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokaler

Tipsgänget

Onsdagar

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

Maj Dag Datum Tid Lokal

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokaler

Tipsgänget

Onsdagar

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

Juni Dag Datum Tid Lokal
         

    
    
    
    

 
 
Uppdaterad: 2017-11-08