Möteskalender
 
 
 

Möteskalender 

 

Planerade möten 2018
 
Januari Dag Datum Tid Lokal

Aktivitetsutskottet

Tisdag

16

10.00

ÖLIS Lokaler

Biblioteksutskottet Tisdag 30 09.30-11.30

ÖLIS Lokaler

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokal

Styrelsen Torsdag 18 09.00

ÖLIS Lokaler

Tipsgänget

Onsdagar

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar 1)

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

1) Start 12/1
Februari Dag Datum Tid Lokal

Aktivitetsutskottet

Tisdag

13

10.00

ÖLIS Lokaler

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokaler

Styrelsen

Onsdag

21

09.00

ÖLIS Lokaler

Tipsgänget

Onsdagar

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

Mars Dag Datum Tid Lokal

Aktivitetsutskottet

Tisdag

6

10.00

ÖLIS Lokaler

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokaler

Styrelsen

Torsdag

22

09.00

ÖLIS Lokaler

Tipsgänget

Onsdagar

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

April Dag Datum Tid Lokal

Aktivitetsutskottet

Tisdag

3

10.00

ÖLIS Lokaler

Aktivitetsutskottet Tisdag 24

10.00

ÖLIS Lokaler

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokaler

Tipsgänget

Onsdagar

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

Maj Dag Datum Tid Lokal

Museiutskottet 

Måndagar

09.00-12.00

ÖLIS Lokaler

Tipsgänget

Onsdagar

09.15-10.15

ÖLIS Lokaler

Träffpunkt Ölis

Fredagar

10.00-11.30

ÖLIS Lokaler

Juni Dag Datum Tid Lokal
         

    
    
    
    

 
 
Uppdaterad: 2018-01-22