Kontakt

Kontakt 

Styrelse och Utskottsledamöter

ÖLIS styrelse
Stående från vänster. Kjell Wahman, Bo Ericson, Håkan Aldevik, Sven-Arne Ahlberg.
Sittande från vänster. Kerstin Pedro, Kjell Sunesson, Laila Sunesson, Reignar Johansson.

Fotograf: Anders Stenberg

 

Funktionärer

Styrelse

Ordförande
Kjell Sunesson
Sörbyallén 48 A, 702 17 Örebro
Mobil: 070-966 32 58
E-post: kjell.sunesson@oru.se
Vice ordförande
Reignar Johansson
Stafettgatan 7, 702 16 Örebro
Tfn: 019-611 31 55, Mobil: 070-633 30 96
E-post: rejo.jba@telia.com
Sekreterare
Kerstin Pedro
Drottninggatan 37, 702 22 Örebro
Mobil: 070-523 25 45
E-post: kerstin.m.pedro@gmail.com
Kassör
Håkan Aldevik
Hälsogränd 99, 702 28 Örebro
Mobil: 070-529 86 90
E-post: hakan.aldevik@telia.com
Ledamöter
Bo Ericson, (medlems- och sponsoransvarig)
Landbrotorpsallén 21 A, 702 26 Örebro
Tfn: 01923 03 55 Mobil: 070-309 20 64
E-post: bo.sten.ericson@telia.com
Kjell Wahman 
Buxbomsvägen 23, 703 75 Örebro 
Mobil: 070-558 14 83 
E-post: kjwah46@hotmail.com
Sven-Arne Ahlberg, (ordf. i aktivitetsutskottet)
Järnvägsgatan 28, 703 62 Örebro
Mobil: 070-620 37 77
E-post: svenarneahlberg@outlook.com
Laila Sunesson (adjungerad och vice sekreterare)
Sörbyallén 48 A, 702 17 Örebro
Tfn: 019-18 79 99, Mobil: 070-818 04 25
E-post: laila.sunesson@live.se
Hedersordförande
Rolf Hallgren och Bo Astvald
Hedersledamöter
Marianne Dahlberg, Kurt Löfvenhaft, Johnny Lindahl och Rolf Sund
Hedersmedlemmar
Karin Åslund, Thomas Eklund, Bernt Eriksson, Olof Gustafsson, Gunnar Hagsten, Magnus Enhörning, Göran Gillberg, Olle Larsson, Lars Segelberg och Stig Wallinder
Museiutskottet
Reignar Johansson, ordförande, Göran Gillberg, Gunnar Hagsten, Peter Lindahl, Stig Wallinder, Claes Pedro, Lars Segelberg och Sten Berglund
Aktivitetsutskottet
Sven-Arne Ahlberg, ordförande, Bernt Eriksson, Kerstin Pedro, Rolf Lundin, Håkan Olsson, Kjell Wahman och Anders Stenberg
Biblioteksutskottet
Anders Stenberg, ordförande, Ola Ljungberg, Ulf Magnusson, Magnus Enhörning och Anders Edh 
Marknadsutskottet
Göran Gunnarsson, ordförande, Bo Ericson, Thomas Eklund, Göran Gillberg och Rolf Lundin 
Damgruppen
Laila Sunesson, Kerstin Pedro och Charlotta Stenhem
Tidningsredaktion
Håkan Bågenvik och Kenneth Johansson, redaktörer, Thomas Eklund och Berndt Larsson, foto
Revisorer
Göran Davidsson
Tfn: 019-12 00 93, Mobil: 076-849 18 39

Stig Wallinder
Tfn: 019-10 73 30, Mobil: 070-314 61 72

Suppleant: Lars Gunnar Rosmark
Hemsidesansvariga
Anders Stenberg
E-post: anders.stenberg2@comhem.se

Rolf L Lundin
E-post: rolf.lundin4@comhem.se

Christer Södergren
E-post: christer.sodergren@comhem.se
Valberedning
Rolf Hallgren sammankallande, Thomas Eklund och Ove Danielsson

 

 
 
 
Uppdaterad: 2018-01-01