Ansökan om medlemskap i Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap


Observera att födelsedatum ska anges med 8 siffror (YYYYMMDD).
Kopia på anmälan går till uppgiven e-postadress.

 

För- och efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

Födelsedatum
(Ex. 1961-06-23)

E-postadress

Rubrik

Meddelande