Sällskapet

Sponsorer

Sällskapet 

Verksamhet

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap, ÖLIS, har nu drygt 800 medlemmar och vi har plats för ännu fler. Vår målsättning är att väcka och underhålla intresset för idrotten och dess historia. Det gör vi genom information och dokumentation.

Vårt idrottsmuseum öppnade i april 1988 på Västra Mark i Örebro och återinvigdes 1996, då efter en omfattande ombyggnad. Den lokala idrotten och dess utövare har sedan dess varit kärnan i vår verksamhet.

Under år 2004 flyttade vår stora verksamhet till Länsmuseet i centrala Örebro för att i januari 2015 återigen flytta, nu till Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A i Örebro.1)

I anslutning till vårt museum har vi ett stort bibliotek med böcker och tidskrifter om idrott.

1) I augusti 2019 flyttar vi till ny adress. Den här sidan kommer då att uppdateras
 

 
 
 
Uppdaterad: 2019-06-01