Vi tittar in i arkivet
 
Årsmöte 2010 och 25-årsjubileumsfirande

Den 7 april avhöll Idrottshistoriska Sällskapet årsmöte gällande verksamhetsåret 2009. I anslutning till detta passade Sällskapet på att fira 25-årsjubileum.

På initiativ av en av grundarna av Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap, Thomas Eklund, hade han bl.a. verkat för att vi hade en mycket uppskattad föredragshållare till detta vårt jubileum. Det var den kände radio- och TV-medarbetaren Tommy Engstrand. Han berättade om sina möten med kända idrottsstjärnor, kollegor och andra celebriteter av olika slag. Tommy avtackades med applåder av de närvarande nöjda medlemmarna (lite drygt 225 personer). Att de var nöjda kunde konstateras av att han fick applåderna av den stående skaran!

Innan detta skedde hade sedvanligt lotteridragning skett och Thomas Eklund, via bildspel, presenterat framstående personer i Sällskapets 25-åriga historia. Där fanns med i ett uppräknat antal såväl grundare/stiftare, engagerade medarbetare och celebra gästföreläsare genom åren samt om programutbud, däri ingick också något om de olika utställningarna som förevarit under åren. Mycket uppskattat. I sammanhanget ska omnämnas att Thomas Eklund tidigare hade sett till att alla medlemmar erhållit en mycket trevlig jubileumsskrift i brevlådan, dessutom åstadkommit att det finns en separatutställning i våra lokaler på museet i temat om våra 25 år.

Årsmötesförhandlingarna leddes av landshövding Rose-Marie Frebran där några av styrelsens ledamöter avsade sig fortsatt förordnande, såsom att mångårige (efter 10 år) och populäre ordförande Rolf Hallgren, sekreteraren Lars Ehlin och kassör Lars-Gunnar Rosmark avtackades i samband med detta. Nyval skedde på ett antal ledamotsplatser och nya styrelsen för verksamhetsåret 2010 ser därför ut som följer:

Bo Astvald ordförande, Reignar Johansson vice ordförande, Laila Sunesson sekreterare, Sven-Arne Ahlberg vice sekreterare, Håkan Aldevik kassör och övriga ledamöter är Bo Ericson och Göran Gunnarsson.

Väl att märka så valdes Rolf Hallgren in i Valberedningen och där tillsammans med Thomas Eklund och Sven Bergström.

Innan årsmötesförhandlingarna avslutades valde och beslutade årsmötet om utdelning av hederstecken med åtföljande diplom. Prisutdelare var Rose-Marie Frebran och de som hedrades var Rolf Hallgren som ny hedersordförande, Marianne Dahlberg, Lars Ehlin, Gunnar Gunnarson, Kurt Löfvenhaft, Johnny Lindahl och Asta Skaremark som hedersledamöter, Sven-Åke Dahlberg, Thomas Eklund, Berndt Eriksson, Olov Gustafsson, Gunnar Hagsten och Rolf Sund som hedersmedlemmar.

Ordenssällskapet Svarta Handen 43 i Örebro (förkortas i dagligt tal SH 43) kunde - efter hedersbetygelsernas utdelning - ges möjlighet att utdela två ungdomsstipendier om 2000 kr samt två glasstatyetter utförda av Reijo Stävenborg och kallas "årets Orvar", till en pojke och en flicka som gjort framstående insatser inom Örebro SK ungdomsverksamhet, därtill landslagsaktuella för sin åldersgrupp. Dessa två var bandyspelaren Jesper Öhrlund och innebandyspelaren Sarah Sörman och prisutdelare var förutom ordenssällskapets hedersmästare Pelle Jacobson, Tommy Engstrand. Denne man kunde sannerligen visa hur man vördsamt gratulerar vinnare medelst - nästan - kunglig bugning. Rungande applåder erhöll båda ungdomarna.

Därefter intogs en utsökt måltid i Wadköping Utbildningscenters matsal där lite mer än hälften av årsmötesdeltagarna deltog.

En hel del bilder togs av Mickael Sundberg varav ett antal kan beskådas i anslutning här.

Sven-Arne Ahlberg
Avgående ordförande Rolf Hallgren 
inleder mötet
   

Thomas Eklund 
sammanfattar ÖLIS 25 år

Thomas Eklund sammanfattar ÖLIS 25 år
   

Årsmötesförhandlingarna leds av
Rose-Marie Frebran, sekreterare Lars Ehlin

Diplom för förtjänstfullt arbete delas ut
   

Johnny Lindahl, Berndt Eriksson, Rolf Sund, Gunnar Hagsten, 
Olov Gustafsson, Thomas Eklund, Sven-Åke Dahlberg, Lars Ehlin 
och Marianne Dahlberg med diplom för förtjänstfullt arbete
   

Tommy Engstrand kåserar

Publikbild
   

Publikbild

Publikbild
   

Publikbild

Publikbild
   

Pelle Jacobson har delat ut stipendier
och statyetter till Sarah Sörman
1)
och Jesper Öhrlund
2)

Tommy Engstrand gratulerar 
stipendiaterna Sarah Sörman 
och Jesper Öhrlund
   
Från redaktionen

Privat bild
1) Idag, augusti 2020, har vi inte hittat något om Sarah Sörman kopplat till aktivt innebandyspel.
Efter universitetsstudier i Stockholm och i Melbourne bor Sarah nu i Stockholm där hon jobbar som legitimerad sjuksköterska.
 
 
Privat bild
       

Bild från Edsbyn IF hemsida
2) Jesper Öhrlund spelar sedan maj 2020 i Edsbyns IF Bandy. Han har efter Örebrotiden även representerat klubbarna Broberg/Söderhamn Bandy och IFK Vänersborg Bandy.
 
 
Bild från match med Broberg/Söderhamn
       
     

Stäng fönstret