Minnesord Reignar Johansson

 


Foto: Thomas Eklund ÖLIS  


Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap har sorg. Reignar Johansson, Sällskapets vice ordförande, har gått bort i en ålder av 81 år.

Reignars breda idrottsintresse var, hela livet, mycket stort. Först i egenskap av utövare och därefter allt mer som åskådare. Ishockeyn och laget från sin uppväxtort, Skellefteå AIK, klappade hjärtat särskilt för. Tennissporten fascinerade Reignar där han i många år var ordförande i Västra TK. En ordföranderoll som ledde till att Reignar, ”Byggherre” till professionen, blev den ansvarige för byggnationen av racketarenan Backahallen. 

De senaste tolv åren tillhörde Reignar vår styrelse med det tunga ansvaret för museifrågor och utställningar. Större utställningar under denna tid, vilka sågs av tiotusentals besökare, var de med temat, ”Länets deltagare vid de Olympiska Sommarspelen genom tiderna”, ”Stig ”Mäster” Blomqvist”, ”Wall of Fame”, ”Örebro-Sveriges bästa Idrottsstad” samt ”Örebros Ishockeyhistoria”. Ett ansvar Reignar, till trots sin mycket långvariga sjukdom med återkommande behandlingar, ledde med optimism och handlingskraft.

Vid vårt årsmöte 3 april 2019 utsågs Reignar, mycket välförtjänt, till hedersledamot.

Så sent som under våren var Reignar ansvarig för Sällskapets flytt till de nya, stilfulla, lokalerna i Byggmästareföreningens Hus. Utöver att förhandla fram ett hyresavtal ritade han om utformningen så att vi idag disponerar trivsamma och mycket ändamålsenliga lokaler. Med stolthet och glädje fick Reignar, efter förvärrad sjukdom under sommaren, möjlighet att besöka de färdigställda lokalerna vid invigningen av dessa den 8 oktober. 

I denna begrundandets stund delar vi sorgen över Reignars bortgång tillsammans med hustrun Maud, de allra närmsta samt den stora skaran av vänner.
 
En tröst är att många av Reignars gärningar för Idrottshistoriska Sällskapet kommer att fortleva vidare, under överskådlig framtid.
 
Men främst har Sällskapet förlorat en synnerligen uppskattad och god medlem, ledamot och människa. 
 
 
Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Jan Andersson
Ordförande