Vid entrébordet sker anmälan till Ölis funktionärer
Claes Pedro, Håkan Aldevik, Bo Ericson, Lars-Gunnar Rosmark