Några av priserna till lotteriet i förgrunden av Wall of Fameskärmarna