Ölis nyvalda ordförande Kjell Sunesson i samspråk med Göran Gunnarsson