Ölis funktionär Ulf Magnusson erbjöd gratis idrottsböcker till medlemmar