Diplomerade Ölis Hedersmedlemmar Stig Wallinder, Lars Segelberg,
Olle Larsson och Magnus Enhörning samt Hedersordförande Bo Astvald.
Saknas på bild Hedersledamot Rolf Sund och Hedersmedlem Göran Gillberg