Svåra frågor men ändå glada miner i rundvandringen på tipstävlingen