Trogna Ölismedlemmar träffas runt bordet
Owe Vidar Eriksson, Kent Haglund, Lars Holmberg, Sune Ramström