Ölis ordförande Kjell Sunesson hälsar välkommen
och öppnar årsmötet