Mötesordförande Andreas Broson, kommunalråd i Kumla, tillsammans med sekreterare Kerstin Pedro