Årsmötet avklarat snabbt och säkert av Andreas och Kerstin
som här belönats med fina blommor