Efter många års bra arbete i styrelsen slutar Göran Gunnarsson på egen begäran.
Avtackas med blommor av Kjell Sunesson